Ing. Ján Slamka, PhD.

Bol zakladateľom a manažérom tímu. Momentálne pôsobí ako predseda Alumni klubu. Po ukončení doktorandského štúdia na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality v odbore Strojárske technológie a materiály v roku 2013 začal pracovať vo firme SLOVDEKRA s.r.o., ktorá patrí do skupiny DEKRA SE so sídlom v Stuttgarte, kde zastáva funkciu ako asistent riaditeľa a podieľa sa na fungovaní oddelení ako je Oddelenie technického rozvoja a servisu STK, Poverená technická služba overovania vozidiel a na Oddelení testov kvality a metrologického laboratória.   Aktívne sa zaoberá aj oblasťou elektromobility, preto sa stal členom pracovnej skupiny na MH SR, ktorá pracuje na vytvorení národnej stratégie rozvoja elektromobility.