Čo znamená byť našim partnerom

Naši partneri sa automaticky stávajú novými členmi nášho tímu. Priložením ruky k dielu sa priamo podieľajú na našom projekte. Celosezónna vzájomná spolupráca je prospešná ako pre jednu stranu, tak aj pre druhú. Výhody plynúce zo spolupráce pre partnera sú individuálne – či už reprezentácia obchodnej značky na medzinárodných pretekoch, veľtrhoch a iných eventoch, možnosť účasti na promo akciách alebo v neposlednom rade príležitosť objaviť v našom tíme talentovaných a schopných mladých ľudí.