Zhrnutie sezóny 2018

Sezóna 2018 bola pre nás sezónou zmien. Najväčšou zmenou bol azda prechod na úplne nový koncept vozidla. Prešli sme zo zadného náhonu na pohon 4×4, s čím súvisí aj kompletná zmena kolesovej zostavy a elektroniky. Museli sme navrhnúť nové a sofistikovanejšie prevodovky, či nanovo naprogramovať riadiacu elektroniku. Vzdali sme sa oceľového rámu a dali tak priestor samonosnej karosérii, tzv. monokok, ktorý nám dáva oproti oceľovému rámu omnoho viac priestoru na ďalší progres.

Druhou stranou mince sú súťaže. Na súťažiach sme sa tento rok umiestnili horšie ako po minulé roky, avšak naším cieľom pre túto sezónu nebolo vyhrať súťaže, ale práve úspešne zostrojiť doposiaľ najprepracovanejší monopost v histórii SGT a nadobudnúť pri tom množstvo skúseností, znalostí, či získať nových priateľov. Tento cieľ sa nám nakoniec, aj navzdory nepredvídaným okolnostiam, podarilo splniť.

Toto všetko by ale nebolo možné bez množstva našich usilovných členov, ktorí pracujú na našom spoločnom cieli dňom i nocou. Bez našich partnerov, vďaka ktorým máme možnosť skonštruovať naše monoposty, a samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na našich fanúšikov, ktorí nám prejavujú nesmiernu podporu.

Zmenu nám priniesol koniec sezóny aj v podobe úplnej výmeny vedúcich členov tímu, ktorí budú viesť STUBA Green Team počas sezóny 2019. Želáme im preto veľa úspechov, trpezlivosti a vytrvalosti v novej sezóne!