Výroba zavesení

Zaujímalo vás niekedy, ako vznikajú zavesenia na našej formule? My Vám teraz priblížime, ako vlastne vznikajú.

V prvom rade sme museli vybrať materiál, z ktorého budú zavesenia urobené – v našom prípade sa jedná o karbón, pretože zavesenia tak nadobudnú lepšiu pružnosť a nižšiu hmotnosť. Avšak karbón nie je jediný materiál, ktorý sme sa rozhodli pri výrobe zavesení použiť. Zavesenia sa tiež skladajú z leteckého hliníku 7075 T6 a navíjaných karbónových trubiek, ktorých spôsob navíjania je určený podľa spôsobu použitia.

Hliníkové vložky a spojnice ramien sú lepené pomocou epoxidového lepidla. Skúšali sme dva druhy lepidla, kde sme sa s jedným druhom lepidla dostali na pevnosť lepeného spoja (hliník a 18mm karbónová trubka) cca 28 000N (2,8 tony).

Ešte pred samotným zhotovením zavesení je potrebné urobiť niekoľko simulácií a testov, aby sme si mohli overiť naše výpočty, odhady a predpoklady. Prostredníctvom simulácií sa snažíme vyladiť hliníkové časti nápravy pre optimálnu hmotnosť a pevnosť. Pri testoch pre ohyb karbónovej trubky a jej pevnosť sme zvolili mechanické testy, kde je trubka namáhaná rôznymi spôsobmi ako je napr. vzper, ohyb. Získaním dát, ktoré sú výsledkom testov a simulácií, sa to však nekončí.

Tieto výsledky porovnávame s oceľovým materiálom a snažíme sa nájsť optimálnu pevnosť a tuhosť novovyrobených trubiek, ktorá sa dá ovplyvniť pri výrobe. Na vyladenie správnej tuhosti zavesenia bolo potrebné spraviť väčší počet testov, experimentov a simulácií. Po úspešných testoch bolo treba ramená zložiť.

Čiže nastal čas pieskovania, upravovania plôch, sústruženia a dolaďovania kontaktných plôch, odmastňovania a používania prípravnej chémie pre lep. Pred lepením sa všetko ešte raz skontroluje a zlepí dokopy.

Pre informáciu: výroba jednej trubky s dvomi vložkami s lepením trvá cca 6 hodín. Výroba jedného ramena trvá ešte viacej nerátajúc simulácie a testy.
Autor: Roman Šipoš

  • zavesenie 2
  • zavesenie 3
  • zavesenie 4
  • zavesenie 1