SGT zabodovalo aj na súťaži Continental Student Challenge

Prvý ročník súťaže Continental Student Challenge pre študentov vysokých škôl, organizovaný divíziou Technologické centrum, bol v znamení inovácií a zaujímavých nápadov. Samozrejme STUBA Green Team na nej nemohol chýbať a jednému nášmu členovi sa podarilo získať skvelé tretie miesto.

Dňa 12.2. 2014 spoločnosť Continental pozvala študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, aby prezentovali svoje  príspevky. Študenti mali možnosť zapojiť sa do súťaže v oblastiach  konštrukcie a dizajnu plášťov, nových  materiálov, simulačných metód, recyklácie či obnoviteľných zdrojov.

Nakoniec bolo vybraných 5 nápadov, ktoré postúpili pred porotu zloženú z manažérov divízie Technologické centrum a reprezentantov  Slovenskej technickej univerzity docenta M. Králika a profesora I. Hudeca.

Na popredné miesto sa nakoniec podarilo prebojovať jednému z našich členov, Ivanovi Kováčovi. Jeho inovatívny prístup k použitiu karbónových vlákien pri konštrukcií plášťov s cieľom optimálneho využitia jazdných vlastností mu dopomohol k fantastickému tretiemu miestu.

Súčasťou  záverečného vyhlásenia výsledkov bol aj sprievodný program, kde bola študentom najskôr predstavená  divízia Technologické centrum jej riaditeľom  M. Neuheiselom, dozvedeli sa informácie o tréningovom  programe a možnostiach spolupráce a neskôr  mali možnosť pozrieť si výrobu pneumatík a tiež laboratória Skúšobného centra.

Súťaž Continental Student Challenge  ponúka možnosť  získať nové nápady pre projekty.

Pre študentov zasa predstavuje unikátny kontakt s výrobnou sférou a prepojenie ich teoretických znalostí s praxou.  Prostredníctvom tohto projektu aj niektorí naši členovia STUBA Green Teamu čelili novým výzvam, predovšetkým v oblasti inovácií a povestného „thinking outside the box“. Preto naozaj ďakujeme spoločnosti Continental za organizovanie tejto skvelej súťaže a tiež gratulujeme Ivovi za jeho super umiestnenie.