2% z daní

So stavbou formuly súvisí aj tvrdá práca a nemalé finančné výdavky. Mnohokrát ste to práve Vy, kto prikladá ruku k dielu tým, že nám pomôžete. Takáto spolupráca, ako darovanie 2% z daní, je pre nás v týchto dňoch veľmi nápomocná a radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% z vašich daní. Za akúkoľvek pomoc prejavenú voči nášmu tímu Vám budeme vďační.

Návod na poukázanie 2% z daní

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Zamestnanci

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. Apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa, takže vyplníte túto časť.

Údaje potrebné pre poukázanie 2% pre slovenskú asociáciu strojných inžinierov

Obchodné meno (názov): slovenská asociácia strojných inžinierov
Právna forma: občianske združenie
Ičo/sid: 30808693
Sídlo: 81231 bratislava , nám. Slobody 17