Kontakty

Rebeka Križanová

Externé vzťahy
+421 905 388 194
rebeka.krizanova@sgteam.eu

Stanislav Zeman

Mechanická divízia
+421 903 869 663
stanislav.zeman@sgteam.eu

Matej Hinca

Elektrická divízia
+421 905 379 593
matej.hinca@sgteam.eu

Andrej Skatulla

Kapitán
+421 917 681 329
andrej.skatulla@sgteam.eu

Fakturačné údaje:

Slovenská asociácia strojných inžinierov – STUBA Green Team
Námestie Slobody 17
812 31 Bratislava

IČO: 30808693
DIČ: 2020814818
IČ DPH/VAT: –
(nie sme platcami DPH)

 

 


STUBA Green Team
Strojnícka fakulta
Slovenskej technickej univerzity
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava
Slovensko